Mijn ‘gereedschap’

Hieronder staat een korte omschrijving van een aantal therapievormen waar ik gebruik van maak.

Systemisch werk en Familieopstellingen

Oude pijn, onbegrepen reacties en belemmeringen kunnen ontrafeld worden door alle betrokkenen (van een familiesysteem) erbij te halen zonder dat alle personen erbij aanwezig hoeven te zijn. Er kunnen willekeurige mensen als ‘representanten’ opgesteld worden. Het wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor oude pijn te verwerken.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een methode om gedachtenpatronen en overtuigingen te onderzoeken, om te buigen of te doorbreken. NLP is vooral gericht op mogelijkheden en oplossingen en minder op (het in stand houden van) problemen.

Innerlijk kind werk

Ervaringen uit de kindertijd, die onprettig zijn geweest, kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met bijvoorbeeld je spontaniteit, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn te ontdekken en te verwerken.

Relatietherapie

De partners mogen leren om duidelijk en concreet uiting te geven aan hetgeen ze elkaar willen zeggen. Ze leren ook om (op een andere manier) respectvol naar elkaar te luisteren. Er is aandacht voor non-verbale signalen.

Voice Dialogue

Vaak zijn wij ons niet eens bewust van de verschillende persoonlijkheidsdelen (bijvoorbeeld de beschermer, de perfectionist, de controleur). Bij deze vorm van therapie ga je ‘in gesprek’ met deze delen. Ze worden benaderd als ‘individuen’ die jouw leven kunnen beïnvloeden. Door in gesprek te gaan, zul je je bewust worden van de invloed die ze hebben op jouw leven. Je krijgt inzicht van waaruit je reageert en het is mogelijk om zelf ‘het stuur over te nemen’.

Bio Energetica

Het gaan luisteren naar de signalen van je lichaam vereist dat je bereid bent om eerlijk te zijn. Het lichaam liegt niet en wat je voelt is waar. Het ernaar luisteren heeft consequenties. Lichaamswerk leert je vanuit liefde en in mildheid naar jezelf, deze consequenties te zien en van daaruit keuzes te maken. Je leert grenzen te stellen en op te komen voor jezelf.

Bio-Energetica leert je de strijd te stoppen tussen denken en voelen.

Neshipae