Familieopstellingen

Wil jij ook gefascineerd raken door de inzichten die je kunt krijgen door familieopstellingen?

Opstellingen kunnen zichtbaar maken wat vergeten of ontkend was, en daardoor tot nieuwe energie of juist tot rust leiden. Je kunt een sterkere verbinding met jezelf gaan ervaren, en van daaruit meer verbinding met anderen.

Oude pijn, onbegrepen reacties en belemmeringen kunnen ontrafeld worden door alle betrokkenen erbij te halen zonder dat alle personen erbij aanwezig hoeven te zijn. Er kunnen willekeurige mensen als ‘representanten’ opgesteld worden. Het wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor oude pijn te verwerken.

De vraagsteller vraagt andere deelnemers of ze de betrokkenen willen representeren en stelt hen op in de ruimte. Zelf kijkt hij/zij vanaf de kant naar de opstelling of neemt er direct deel aan. Het blijkt, dat representanten in staat zijn waar te nemen wat er speelt bij degene, die zij representeren, en dat duidelijk kunnen maken in woorden of bewegingen. Als begeleider volg en leid ik het proces, dat zich ontvouwt. Ook representanten en degenen, die toekijken, ervaren een opstelling vaak als inzichtgevend voor zichzelf.

Als er liefde is, is alles mogelijk!

Neshipae